Informasjon

Hva er tuning?

Chiptrimming av bil er det mange som sier. Vel, dette var før i tiden, da bilene ikke var så mye styrt av data som de er i dag. Nå har vi endret ordet til motoroptimering, som utføres via OBD-kontakten i bilen din. Det er samme kontakten som verkstedet kobler seg på når de skal lese ut data fra bilen. Fordelen med dette er at vi slipper å fysisk lodde en chip fast i hjernen. Mindre risiko for oss, og tryggere for kunden.


Vi utfører også optimering direkte på hjernen. Da tar vi hjernen ut av bilen og benytter moderne utstyr som sikrer at hjernen (ECU) blir behandlet på riktig måte. Dette er ofte nødvendig på nyere biler (ca etter 2008) men vi ser stadig at våre leverandører kommer med software som gjør at vi slipper å optimere biler på denne måten.

Registrering av økt effekt

For registrering av økt effekt, fyll utskjemaet her, og send til vegvesenet.
Om du vil se hvor mye dette vil koste, klikk deg inn her.
For biler som er eldre enn ti år, vil dette være gratis.